دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری دانشگاه تهران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/02/29

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.utfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,014,315

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 53,387

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,013,158

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -3,387

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,089 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.32 ٪
یک ماه گذشته
1.42 ٪
سه ماه گذشته
3.58 ٪
شش ماه گذشته
12.17 ٪
یک سال گذشته
29.67 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
109.01 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر