صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری دانشگاه الزهرا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/07/14

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://alzahrafund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,356,208

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 52,697

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,354,489

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 147,303

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 71,377 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.8 ٪
یک ماه گذشته
17.11 ٪
سه ماه گذشته
33.47 ٪
شش ماه گذشته
50.55 ٪
یک سال گذشته
66.47 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
163.49 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق