دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری دانشگاه الزهرا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/07/01

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

آدرس سایت: http://alzahrafund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 989,549

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 52,402

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 988,650

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 147,598

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 51,807 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.32 ٪
یک ماه گذشته
-0.86 ٪
سه ماه گذشته
-2.1 ٪
شش ماه گذشته
36.42 ٪
یک سال گذشته
78.37 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
191.12 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر