دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/15

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

آدرس سایت: http://www.mpfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,327,045

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 300,966

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,326,342

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 199,034

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 399,184 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.17 ٪
یک ماه گذشته
0.09 ٪
سه ماه گذشته
-0.02 ٪
شش ماه گذشته
9.09 ٪
یک سال گذشته
36.85 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
131.32 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر