صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.mpfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,409,861

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 202,211

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,408,073

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 297,789

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 284,727 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.79 ٪
یک ماه گذشته
5.37 ٪
سه ماه گذشته
17.4 ٪
شش ماه گذشته
26.28 ٪
یک سال گذشته
42.29 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
125.11 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق