صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.mpfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,289,742

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 256,049

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,288,517

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 243,951

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 329,923 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.23 ٪
یک ماه گذشته
1.81 ٪
سه ماه گذشته
5.07 ٪
شش ماه گذشته
5.27 ٪
یک سال گذشته
34.09 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
137.75 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر