دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری  نیکوکاری بانک گردشگری

مشخصات صندوق

نام صندوق :  نیکوکاری بانک گردشگری

ضامن نقدشوندگی : بانک گردشگری

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/10/28

حسابرس: موسسه حسابرسي شاخص انديشان

آدرس سایت: http://www.gbfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,000,857

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 39,423,301

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,000,000

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -39,223,301

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,423,333 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.48 ٪
یک ماه گذشته
1.75 ٪
سه ماه گذشته
5.2 ٪
شش ماه گذشته
10.65 ٪
یک سال گذشته
21.72 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
241.27 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر