صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 

2,612,201
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:نیکوکاری ایتام برکت 
نوع:مختلط
مدیر:کارگزاری تدبیرگران فردا
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تاریخ تاسیس:1393/10/30
حسابرس:مفید راهبر
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد2,640,763  (ریال)
آدرس سایت http://barakat.tadbirfunds.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:4.19
بازده ماهانه:0.59
بازده فصلی:34.41
بازده نیم سال:47.53
بازده سالانه:102.47
بازده کل:289.44
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :12.1
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-7.69