دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری ایتام برکت 

ضامن نقدشوندگی : بنیاد برکت احسان

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/10/30

حسابرس: موسسه حسابرسی مفید راهبر

آدرس سایت: http://barakat.tadbirfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,309,963

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 185,740

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 5,289,708

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 114,260

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 982,510 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.86 ٪
یک ماه گذشته
-11.08 ٪
سه ماه گذشته
-14.26 ٪
شش ماه گذشته
66.14 ٪
یک سال گذشته
219.29 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
577.59 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر