دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : نگین رفاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20

حسابرس: موسسه حسابرسی هدف همکاران

آدرس سایت: https://nrfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,223,968

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 55,365,655

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,223,110

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,634,345

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 67,718,288 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.151 ٪
یک ماه گذشته
0.923 ٪
سه ماه گذشته
2.912 ٪
شش ماه گذشته
16.673 ٪
یک سال گذشته
38.121 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
181.554 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر