صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

1,067,072
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:نگین رفاه
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تاریخ تاسیس:1391/07/04
حسابرس:هدف همکاران
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,069,220  (ریال)
آدرس سایت http://www.neginrefahfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.574
بازده ماهانه:2.757
بازده فصلی:8.804
بازده نیم سال:13.716
بازده سالانه:25.802
بازده کل:156.139
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :688.63
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-95.13