دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : نهال سرمایه ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/19

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.sarmayefund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,008,502

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,034,414

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,007,585

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -34,414

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,057,431 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.28 ٪
یک ماه گذشته
1.4 ٪
سه ماه گذشته
5.4 ٪
شش ماه گذشته
10.97 ٪
یک سال گذشته
22.22 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
187.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر