صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : نهال سرمایه ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/19

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://www.sarmayefund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,013,658

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,674,385

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,012,254

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,325,615

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,694,902 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.41 ٪
یک ماه گذشته
2.46 ٪
سه ماه گذشته
6.09 ٪
شش ماه گذشته
11.17 ٪
یک سال گذشته
22.59 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
178.56 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق