صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

14,332,915
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک یکم سامان
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک سامان
متولی:مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
تاریخ تاسیس:1390/03/31
حسابرس:و خدمات مدیریت رهبین
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد14,540,131  (ریال)
آدرس سایت http://www.samanfund1.com
بازده صندوق
بازده هفتگی:7.31
بازده ماهانه:15.26
بازده فصلی:88.29
بازده نیم سال:105.73
بازده سالانه:232.98
بازده کل:1,321.89
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :16.64
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-11.37