صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

10,648,732
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک یکم سامان
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک سامان
متولی:مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
تاریخ تاسیس:1390/03/31
حسابرس:و خدمات مدیریت رهبین
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد10,797,885  (ریال)
آدرس سایت http://www.samanfund1.com
بازده صندوق
بازده هفتگی:4.69
بازده ماهانه:24.26
بازده فصلی:63.81
بازده نیم سال:75.87
بازده سالانه:186.04
بازده کل:956.4
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :16.64
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-11.37