دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک یکم سامان

ضامن نقدشوندگی : بانک سامان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک سامان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/03/31

حسابرس: موسسه حسابرسي شاخص انديشان

آدرس سایت: http://www.samanfund1.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 26,053,284

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 149,713

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 25,871,898

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 350,287

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,873,359 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.89 ٪
یک ماه گذشته
-8.42 ٪
سه ماه گذشته
-30.95 ٪
شش ماه گذشته
29.03 ٪
یک سال گذشته
309.51 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,466.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر