صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک یکم اکسیر فارابی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری فارابی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://exir1.irfarabi.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,184,622

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 6,173,123

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,176,409

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,826,877

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,262,121 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.92 ٪
یک ماه گذشته
-8.24 ٪
سه ماه گذشته
-12.53 ٪
شش ماه گذشته
-12.35 ٪
یک سال گذشته
129.65 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
11,664.18 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر