صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک یکم اکسیر فارابی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری فارابی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://exir1.irfarabi.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,233,373

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 5,213,218

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,226,438

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,786,782

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,393,692 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.19 ٪
یک ماه گذشته
-6.43 ٪
سه ماه گذشته
0.7 ٪
شش ماه گذشته
1.04 ٪
یک سال گذشته
-6.26 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
12,164.48 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر