دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک یکم اکسیر فارابی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری فارابی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://exir1.irfarabi.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,355,314

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 5,691,668

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,344,934

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,308,332

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,654,918 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
10.86 ٪
یک ماه گذشته
28.38 ٪
سه ماه گذشته
0.19 ٪
شش ماه گذشته
44.19 ٪
یک سال گذشته
279.79 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
13,347.67 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر