دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک یکم آبان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آبان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: https://aban.aban.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 20,535,688

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 263,035

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 20,387,989

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -63,035

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,362,754 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.074 ٪
یک ماه گذشته
-11.419 ٪
سه ماه گذشته
-24.315 ٪
شش ماه گذشته
115.488 ٪
یک سال گذشته
389.086 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,937.234 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر