صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک یکم آبان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آبان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۳۰

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: https://aban.aban.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 19,144,450

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 214,835

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 19,016,147

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -14,835

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,085,334 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.533 ٪
یک ماه گذشته
-4.555 ٪
سه ماه گذشته
-16.079 ٪
شش ماه گذشته
-6.262 ٪
یک سال گذشته
16.983 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,800.155 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر