صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه مهر

ضامن نقدشوندگی : گروه مالی مهر اقتصاد

مدیر صندوق: کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/07

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/11/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 8,000,354

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 44,536

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 7,972,578

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 655,464

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 355,066 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.251 ٪
یک ماه گذشته
-5.904 ٪
سه ماه گذشته
3.692 ٪
شش ماه گذشته
-9.318 ٪
یک سال گذشته
103.081 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
691.177 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر