دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه الماس پایدار

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.almaspaidarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,006,228

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 993,385

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,002,245

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 6,615

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 995,614 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.124 ٪
یک ماه گذشته
2.426 ٪
سه ماه گذشته
12.786 ٪
شش ماه گذشته
41.355 ٪
یک سال گذشته
68.285 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
143.743 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق