صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه الماس پایدار

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.almaspaidarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,011,897

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 445,564

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,010,391

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,554,436

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 450,193 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.345 ٪
یک ماه گذشته
1.597 ٪
سه ماه گذشته
1.919 ٪
شش ماه گذشته
7.781 ٪
یک سال گذشته
18.137 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
160.724 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر