صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه الماس پایدار

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.almaspaidarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 979,089

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 886,093

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 977,372

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 113,907

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 866,042 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.241 ٪
یک ماه گذشته
-2.388 ٪
سه ماه گذشته
-1.541 ٪
شش ماه گذشته
5.286 ٪
یک سال گذشته
52.291 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
143.78 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر