صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

1,022,413
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک گنجینه الماس پایدار
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:سبدگردان الماس
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
تاریخ تاسیس:1394/12/18
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,025,803  (ریال)
آدرس سایت http://www.almaspaidarfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:2.113
بازده ماهانه:4.568
بازده فصلی:15.198
بازده نیم سال:24.564
بازده سالانه:36.835
بازده کل:101.071
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :235.74
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-91.65