صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

6,638,377
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک گنجینه ارمغان الماس
نوع:سهامی
مدیر:سبدگردان الماس
متولی:مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
تاریخ تاسیس:1395/08/23
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد6,733,967  (ریال)
آدرس سایت http://www.armaghanalmasfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:9.28
بازده ماهانه:12.446
بازده فصلی:45.075
بازده نیم سال:57.128
بازده سالانه:165.53
بازده کل:540.687
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :11,549
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-98.79