دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه ارمغان الماس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,446,783

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 23,067

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,344,686

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 176,933

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 353,955 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.295 ٪
یک ماه گذشته
-7.872 ٪
سه ماه گذشته
-18.284 ٪
شش ماه گذشته
72.166 ٪
یک سال گذشته
313.776 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,380.956 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر