صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

4,963,578
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک کوثر
نوع:مختلط
مدیر:کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی:موسسه حسابرسی آزموده کاران
تاریخ تاسیس:1391/12/08
حسابرس:فریوران راهبرد
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد5,006,021  (ریال)
آدرس سایت http://www.kowsarfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.073
بازده ماهانه:5.607
بازده فصلی:29.533
بازده نیم سال:51.574
بازده سالانه:186.015
بازده کل:492.207
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :16,733
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-99.92