صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کوثر

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۱۱

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://kowsarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 6,850,501

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 274,861

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 6,821,826

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 725,139

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,875,053 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.017 ٪
یک ماه گذشته
-4.248 ٪
سه ماه گذشته
-5.326 ٪
شش ماه گذشته
4.861 ٪
یک سال گذشته
16.207 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
711.575 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر