صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کوثر

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/08

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://kowsarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 7,845,660

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 289,734

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 7,807,566

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 710,266

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,262,117 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.221 ٪
یک ماه گذشته
5.001 ٪
سه ماه گذشته
7.547 ٪
شش ماه گذشته
1.805 ٪
یک سال گذشته
93.745 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
788.992 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر