دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کوثر

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://kowsarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 7,245,839

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 388,256

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 7,213,763

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 111,744

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,800,786 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.799 ٪
یک ماه گذشته
-0.355 ٪
سه ماه گذشته
-4.705 ٪
شش ماه گذشته
32.909 ٪
یک سال گذشته
129.38 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
729.607 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر