مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کاریزما

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/11

حسابرس: هدف نوین نگر

آدرس سایت: http://www.charismafund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/03/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 620,164

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,072,785

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 616,198

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 5,927,215

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,509,644 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.35 ٪
یک ماه گذشته
3.01 ٪
سه ماه گذشته
21.73 ٪
شش ماه گذشته
10.9 ٪
یک سال گذشته
40.21 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,062.55 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر