دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کاریزما

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/11

حسابرس: هدف نوین نگر

آدرس سایت: http://www.charismafund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 572,335

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 5,279,182

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 568,704

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,720,818

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,002,292 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
7.25 ٪
یک ماه گذشته
19.38 ٪
سه ماه گذشته
-3.98 ٪
شش ماه گذشته
41.01 ٪
یک سال گذشته
365.52 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,587.57 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر