صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کارگزاری کارآفرین

ضامن نقدشوندگی : بانک کارآفرین

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کارآفرین

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1386/04/23

حسابرس: و خدمات مدیریت رهبین

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/11/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,156,212

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 26,528,154

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,155,400

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 23,471,846

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,650,641 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.58 ٪
سه ماه گذشته
4.75 ٪
شش ماه گذشته
9.07 ٪
یک سال گذشته
39.19 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
221.89 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر