صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کارگزاری حافظ

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/01/05

حسابرس: آزموده کاران

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,613,693

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 171,815

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,535,437

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 328,185

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,981,961 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.8 ٪
یک ماه گذشته
-5.25 ٪
سه ماه گذشته
3.05 ٪
شش ماه گذشته
-8.95 ٪
یک سال گذشته
87.8 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
11,441.66 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر