صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کارگزاری حافظ

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/01/05

حسابرس: آزموده کاران

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,271,514

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 203,717

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,194,309

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 296,283

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,280,471 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.25 ٪
یک ماه گذشته
-12.33 ٪
سه ماه گذشته
-11.64 ٪
شش ماه گذشته
-31.54 ٪
یک سال گذشته
193.42 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
11,100.35 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر