دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/21

حسابرس: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

آدرس سایت: http://bmimf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 307,291,483

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,432

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 305,235,927

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 32,568

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,320,872 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.23 ٪
یک ماه گذشته
-15.07 ٪
سه ماه گذشته
-20.98 ٪
شش ماه گذشته
54.84 ٪
یک سال گذشته
306.88 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
30,207.62 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر