صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

143,198,805
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک ملی ایران
متولی:موسسه حسابرسی فریوران
تاریخ تاسیس:1387/02/21
حسابرس:آروین ارقام پارس
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد145,196,868  (ریال)
آدرس سایت http://bmimf.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:5.81
بازده ماهانه:7.83
بازده فصلی:53.68
بازده نیم سال:74.19
بازده سالانه:194.71
بازده کل:14,118.56
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :40.65
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-9.87