صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/21

حسابرس: آروین ارقام پارس

آدرس سایت: http://bmimf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 300,319,449

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 15,991

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 298,299,786

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 34,009

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,770,111 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.92 ٪
یک ماه گذشته
-10.8 ٪
سه ماه گذشته
-5.39 ٪
شش ماه گذشته
-24.95 ٪
یک سال گذشته
191.06 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
29,518.91 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر