صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/21

حسابرس: آروین ارقام پارس

آدرس سایت: http://bmimf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 317,711,065

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,930

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 315,559,729

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 35,070

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,711,306 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.02 ٪
یک ماه گذشته
-0.45 ٪
سه ماه گذشته
1.93 ٪
شش ماه گذشته
-6.52 ٪
یک سال گذشته
81.14 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
31,232.7 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر