صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشرو

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.pishrofund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 699,316

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 47,808,656

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 695,266

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 252,191,344

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,239,725 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.458 ٪
یک ماه گذشته
-0.441 ٪
سه ماه گذشته
11.426 ٪
شش ماه گذشته
26.874 ٪
یک سال گذشته
18.434 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,845.714 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر