صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشرو

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.pishrofund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 562,041

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 45,932,831

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 558,608

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 254,067,169

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 25,658,448 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.799 ٪
یک ماه گذشته
0.247 ٪
سه ماه گذشته
4.345 ٪
شش ماه گذشته
-4.83 ٪
یک سال گذشته
95.837 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,480.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر