دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشرو

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.pishrofund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 618,513

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 47,607,956

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 615,022

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 252,392,044

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,279,941 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.971 ٪
یک ماه گذشته
4.104 ٪
سه ماه گذشته
13.462 ٪
شش ماه گذشته
145.161 ٪
یک سال گذشته
298.088 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,044.076 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق