صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشرو

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.pishrofund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 522,128

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 47,689,671

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 519,210

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 252,310,329

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 24,760,967 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.817 ٪
یک ماه گذشته
-9.507 ٪
سه ماه گذشته
-6.471 ٪
شش ماه گذشته
-19.22 ٪
یک سال گذشته
163.992 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,086.913 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر