صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: https://pishtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,090,679

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,261,709

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,074,311

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -6,261,709

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,621,992 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.908 ٪
یک ماه گذشته
-8.638 ٪
سه ماه گذشته
-6.726 ٪
شش ماه گذشته
5.844 ٪
یک سال گذشته
29.523 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
30,646.185 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر