صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/24

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: https://pishtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,281,894

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,773,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,270,325

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -2,773,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,647,234 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.233 ٪
یک ماه گذشته
-9.814 ٪
سه ماه گذشته
-6.93 ٪
شش ماه گذشته
-15.58 ٪
یک سال گذشته
198.341 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
22,605.521 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر