صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیشتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: https://pishtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,478,672

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,875,499

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,464,759

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -2,875,499

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,411,209 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.816 ٪
یک ماه گذشته
0.153 ٪
سه ماه گذشته
5.486 ٪
شش ماه گذشته
-4.633 ٪
یک سال گذشته
117.438 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
24,550.055 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر