دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیروزان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/19

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

آدرس سایت: http://www.pirouzanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,023,275

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,182,829

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,021,958

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,817,171

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,362,508 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.15 ٪
یک ماه گذشته
1.08 ٪
سه ماه گذشته
3.23 ٪
شش ماه گذشته
12.74 ٪
یک سال گذشته
33.09 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
162.66 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر