صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پیروزان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/19

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.pirouzanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,023,545

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,386,186

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,021,254

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,613,814

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,564,430 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.16 ٪
یک ماه گذشته
1.66 ٪
سه ماه گذشته
5.42 ٪
شش ماه گذشته
10.29 ٪
یک سال گذشته
24.02 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
173.08 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر