صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پویا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/01/05

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://iranfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/05/10

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 176,557,376

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,096

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 175,488,646

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,904

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,947,222 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.75 ٪
یک ماه گذشته
8.58 ٪
سه ماه گذشته
19.59 ٪
شش ماه گذشته
13 ٪
یک سال گذشته
-30.89 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
17,433.77 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر