دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پویا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/01/05

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://iranfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 195,418,661

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 12,543

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 194,164,516

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 37,457

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,435,405 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
9.37 ٪
یک ماه گذشته
16.11 ٪
سه ماه گذشته
-8.43 ٪
شش ماه گذشته
46.06 ٪
یک سال گذشته
323.14 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
19,299.75 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر