دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آبان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: https://pars.aban.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 51,599,010

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,754

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 51,369,619

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 191,246

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 449,689 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-6.801 ٪
یک ماه گذشته
-6.594 ٪
سه ماه گذشته
-19.646 ٪
شش ماه گذشته
56.38 ٪
یک سال گذشته
186.679 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,037.039 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر