صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آبان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: https://pars.aban.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 53,069,978

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,737

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 52,861,420

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 192,263

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 408,988 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.692 ٪
یک ماه گذشته
-4.598 ٪
سه ماه گذشته
-5.854 ٪
شش ماه گذشته
2.104 ٪
یک سال گذشته
14.895 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,186.221 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر