صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آبان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: https://pars.aban.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 45,616,874

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,970

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 45,454,202

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 192,030

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 362,269 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.591 ٪
یک ماه گذشته
-8.747 ٪
سه ماه گذشته
-12.895 ٪
شش ماه گذشته
-29.155 ٪
یک سال گذشته
110.42 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
4,445.488 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر