صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آبان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: https://pars.aban.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 46,981,303

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,813

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 46,800,307

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 192,187

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 365,650 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.111 ٪
یک ماه گذشته
-0.801 ٪
سه ماه گذشته
1.603 ٪
شش ماه گذشته
-4.343 ٪
یک سال گذشته
22.247 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
4,580.101 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر