صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نیکی گستران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/12

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,767,311

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,952

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 5,744,758

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 163,048

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 212,280 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.51 ٪
یک ماه گذشته
-10.9 ٪
سه ماه گذشته
-8.04 ٪
شش ماه گذشته
-23.09 ٪
یک سال گذشته
109.28 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
446.65 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر