صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نیکی گستران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/03

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 60,747

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,321,100

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 60,501

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -3,121,100

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 200,932 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.98 ٪
یک ماه گذشته
1.88 ٪
سه ماه گذشته
-2.99 ٪
شش ماه گذشته
3.01 ٪
یک سال گذشته
3.3 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
475.7 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر