صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نیکی گستران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/03

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,804,175

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,036

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 5,780,309

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 163,964

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 208,299 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.69 ٪
یک ماه گذشته
-3.07 ٪
سه ماه گذشته
0.62 ٪
شش ماه گذشته
-7.47 ٪
یک سال گذشته
61.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
450.03 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر