دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نیکی گستران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/03

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 6,139,804

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 42,446

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 6,116,065

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 157,554

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 259,602 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-6.96 ٪
یک ماه گذشته
-10.12 ٪
سه ماه گذشته
-17.78 ٪
شش ماه گذشته
56.47 ٪
یک سال گذشته
165.26 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
481.98 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر