مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نیکی گستران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/03

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 66,355

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,911,261

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 66,072

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -3,711,261

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 258,428 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.56 ٪
سه ماه گذشته
4.17 ٪
شش ماه گذشته
6.31 ٪
یک سال گذشته
14.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
528.71 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر