صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نوین پایدار

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف و همکاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/26

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: http://www.novinfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 623,829

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,546,863

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 619,614

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,496,863

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 958,458 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.84 ٪
یک ماه گذشته
-7.07 ٪
سه ماه گذشته
-9.85 ٪
شش ماه گذشته
-9.33 ٪
یک سال گذشته
6.56 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,093.24 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر