صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نوین پایدار

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف و همکاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/26

حسابرس: آزمودگان

آدرس سایت: http://www.novinfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 62,621,905

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 15,586

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 62,218,899

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 34,414

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 969,743 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.1 ٪
یک ماه گذشته
-16.94 ٪
سه ماه گذشته
-18.72 ٪
شش ماه گذشته
-38 ٪
یک سال گذشته
164.56 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,118.98 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر