دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نوین نگر آسیا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.novinnegarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/10

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,010,438

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 182,134

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,009,342

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 17,866

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 365,969 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.817 ٪
یک ماه گذشته
2.003 ٪
سه ماه گذشته
3.732 ٪
شش ماه گذشته
11.515 ٪
یک سال گذشته
34.95 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
93.76 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر