دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نوید انصار

ضامن نقدشوندگی : بانک انصار

مدیر صندوق: کارگزاری بانک انصار

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.parsgostarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 25,163,448

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 34,705

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 25,006,924

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 65,295

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 867,865 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.572 ٪
یک ماه گذشته
2.361 ٪
سه ماه گذشته
-10.876 ٪
شش ماه گذشته
82.245 ٪
یک سال گذشته
412.887 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,427.822 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر