صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نوید انصار

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک انصار

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/23

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.parsgostarfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/26

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 24,005,097

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 33,011

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 23,864,132

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 66,989

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 787,778 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-6.085 ٪
یک ماه گذشته
-3.603 ٪
سه ماه گذشته
-9.03 ٪
شش ماه گذشته
-17.294 ٪
یک سال گذشته
249.946 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,255.986 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر