صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نو اندیشان 

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای حسابرسین

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/13

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://enoandishan.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,163,354

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 16,385

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,124,330

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 33,615

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 182,272 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.5 ٪
یک ماه گذشته
-9.39 ٪
سه ماه گذشته
-13.41 ٪
شش ماه گذشته
-29.64 ٪
یک سال گذشته
152.05 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,010.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر