صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نواندیشان 

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای حسابرسین

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/13

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://enoandishan.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/08/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,803,614

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,742

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,737,057

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,258

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 114,332 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.33 ٪
یک ماه گذشته
-3.08 ٪
سه ماه گذشته
0.86 ٪
شش ماه گذشته
1.93 ٪
یک سال گذشته
-17.75 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
987.48 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر