صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نو اندیشان 

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای حسابرسین

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/13

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://enoandishan.net/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,871,036

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 13,064

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,821,186

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 36,936

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 128,303 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.41 ٪
یک ماه گذشته
-4.04 ٪
سه ماه گذشته
-10.07 ٪
شش ماه گذشته
-19.11 ٪
یک سال گذشته
0.91 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
880.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر