صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نقش جهان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://jahanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 817,656

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,572,301

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 812,118

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 92,427,699

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,149,602 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.61 ٪
یک ماه گذشته
-0.64 ٪
سه ماه گذشته
-8.55 ٪
شش ماه گذشته
-0.39 ٪
یک سال گذشته
5.43 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
8,002.37 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر