دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نقش جهان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://jahanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 877,660

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,115,427

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 871,648

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -13,915,427

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,303,684 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.73 ٪
یک ماه گذشته
-15.45 ٪
سه ماه گذشته
-29.68 ٪
شش ماه گذشته
79.54 ٪
یک سال گذشته
462.99 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
8,596.3 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر