مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نقش جهان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://jahanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 923,812

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,560,824

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 917,640

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 96,439,176

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,267,555 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.33 ٪
یک ماه گذشته
-3.95 ٪
سه ماه گذشته
-1.01 ٪
شش ماه گذشته
6.08 ٪
یک سال گذشته
17.02 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
9,055.15 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر