صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک نقش جهان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://jahanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 795,146

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 13,086,162

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 789,779

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -11,086,162

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,335,183 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.26 ٪
یک ماه گذشته
-12.63 ٪
سه ماه گذشته
-12.17 ٪
شش ماه گذشته
-36.61 ٪
یک سال گذشته
240.87 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
7,779.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر