صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک میعاد ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه نوین

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/18

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.miadfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 73,439

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 23,658,787

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 72,999

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -23,158,787

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,727,091 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.02 ٪
یک ماه گذشته
-18.31 ٪
سه ماه گذشته
-18.96 ٪
شش ماه گذشته
-34.91 ٪
یک سال گذشته
162.11 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
507.66 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر