صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک مبین سرمایه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری مبین سرمایه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۴۰

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://www.fund.mobinsb.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/05/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 23,068,483

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,887

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 22,913,983

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 163,113

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 845,228 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.362 ٪
یک ماه گذشته
5.126 ٪
سه ماه گذشته
9.004 ٪
شش ماه گذشته
5.153 ٪
یک سال گذشته
-34.326 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,103.441 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر