دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک مبین سرمایه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری مبین سرمایه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۴۰

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://www.fund.mobinsb.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/09

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 25,969,521

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 44,617

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 25,810,640

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 155,383

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,151,593 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.192 ٪
یک ماه گذشته
8.104 ٪
سه ماه گذشته
-19.561 ٪
شش ماه گذشته
28.218 ٪
یک سال گذشته
303.091 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,381.988 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر