صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک عقیق

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/06

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.aghighfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 72,662,804

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,213

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 72,179,975

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 75,787

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,747,693 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.2 ٪
یک ماه گذشته
-14.91 ٪
سه ماه گذشته
-10.84 ٪
شش ماه گذشته
-23.96 ٪
یک سال گذشته
195.53 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
7,081.48 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر