صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف

1,051,680
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک صبای هدف
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:سبد گردان هدف
متولی:مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
تاریخ تاسیس:1395/05/02
حسابرس:وانیا نیک تدبیر
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,055,113  (ریال)
آدرس سایت http://www.hadafmf.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:1.56
بازده ماهانه:6.15
بازده فصلی:17.17
بازده نیم سال:20.73
بازده سالانه:47.04
بازده کل:97.86
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :7.52
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-7.47