دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک صبای هدف

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبد گردان هدف

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/02

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://www.hadafmf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,044,192

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,603,183

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,042,956

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -603,183

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,715,006 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.78 ٪
یک ماه گذشته
5.75 ٪
سه ماه گذشته
26.03 ٪
شش ماه گذشته
41.82 ٪
یک سال گذشته
57.07 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
124.48 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

/** * Subscribe modal */