دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک صبای هدف

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبد گردان هدف

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/02

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://www.hadafmf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 980,999

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,375,980

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 979,309

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 624,020

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,347,509 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.19 ٪
یک ماه گذشته
2.89 ٪
سه ماه گذشته
-1.1 ٪
شش ماه گذشته
8.56 ٪
یک سال گذشته
48.27 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
124.77 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر