صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف

1,036,314
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک صبای هدف
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:سبد گردان هدف
متولی:مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
تاریخ تاسیس:1395/05/02
حسابرس:وانیا نیک تدبیر
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,039,276  (ریال)
آدرس سایت http://www.hadafmf.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.9
بازده ماهانه:3.52
بازده فصلی:10.57
بازده نیم سال:18.9
بازده سالانه:47
بازده کل:88.69
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :7.52
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-7.47