صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک صبای هدف

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبد گردان هدف

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/02

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://www.hadafmf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,010,708

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 409,191

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,009,958

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,590,809

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 413,266 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.07 ٪
یک ماه گذشته
1.56 ٪
سه ماه گذشته
2.9 ٪
شش ماه گذشته
6.42 ٪
یک سال گذشته
10.25 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
138.99 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر