دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک شاخصی کارآفرین

ضامن نقدشوندگی : بانک کارآفرین

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کارآفرین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/22

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/09

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 33,956,602

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 77,951

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 33,744,328

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 422,049

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,630,404 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.59 ٪
یک ماه گذشته
12.09 ٪
سه ماه گذشته
-18.68 ٪
شش ماه گذشته
32.16 ٪
یک سال گذشته
339.04 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
3,268.12 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر