صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک شاخصی کارآفرین

ضامن نقدشوندگی : بانک کارآفرین

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کارآفرین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/22

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/04/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 28,951,073

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 64,646

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 28,759,240

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 435,354

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,859,169 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
5.15 ٪
یک ماه گذشته
13.06 ٪
سه ماه گذشته
-7 ٪
شش ماه گذشته
-14.67 ٪
یک سال گذشته
-14.22 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,770.54 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر