دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سینا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سینا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/11/11

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.sinamutualfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 591,293

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 512,410

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 587,255

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,487,590

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 300,915 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.95 ٪
یک ماه گذشته
6.42 ٪
سه ماه گذشته
-23.71 ٪
شش ماه گذشته
24.58 ٪
یک سال گذشته
223.6 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,773.03 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر