دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سپهر تدبیرگران

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/08

حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

آدرس سایت: http://www.tadbirfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,008,182

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,913,095

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,007,268

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 86,905

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,021,493 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.36 ٪
یک ماه گذشته
1.59 ٪
سه ماه گذشته
4.77 ٪
شش ماه گذشته
14.82 ٪
یک سال گذشته
31.86 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
159.12 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر