صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران

1,015,753
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک سپهر تدبیرگران
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:کارگزاری تدبیرگران فردا
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تاریخ تاسیس:1392/11/08
حسابرس:و خدمات مدیریت دایارهیافت
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,017,847  (ریال)
آدرس سایت http://www.tadbirfunds.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.45
بازده ماهانه:2.48
بازده فصلی:7.86
بازده نیم سال:13.36
بازده سالانه:24.11
بازده کل:139.51
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :1.61
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-0.35