دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سپهر آتی

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/10

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.sepehrati.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,200,296

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 138,457

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,184,525

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 361,543

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 440,919 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.25 ٪
یک ماه گذشته
-8.95 ٪
سه ماه گذشته
-14.56 ٪
شش ماه گذشته
38.21 ٪
یک سال گذشته
150.95 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
256.41 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر