صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سپهر آتی

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/03/10

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مديريت دايارهيافت

آدرس سایت: http://www.sepehrati.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,356,654

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 115,372

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,342,359

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 384,628

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 385,614 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.07 ٪
یک ماه گذشته
-1.78 ٪
سه ماه گذشته
-3.72 ٪
شش ماه گذشته
-4.12 ٪
یک سال گذشته
87.76 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
271.53 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر