دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : آهنگ سهام کیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06

حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,730,080

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 169,601

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,630,585

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,830,399

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,650,962 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
5.599 ٪
یک ماه گذشته
20.212 ٪
سه ماه گذشته
-0.381 ٪
شش ماه گذشته
33.683 ٪
یک سال گذشته
376.692 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,398.283 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر