صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سبحان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/20

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.sobhanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,253,650

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 76,629

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,151,115

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 123,371

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,161,014 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.727 ٪
یک ماه گذشته
-4.6 ٪
سه ماه گذشته
-4.869 ٪
شش ماه گذشته
-1.786 ٪
یک سال گذشته
-2.91 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,400.207 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر