صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سبحان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/20

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.sobhanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,339,919

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 89,160

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,233,281

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 110,840

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,358,199 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.386 ٪
یک ماه گذشته
-9.354 ٪
سه ماه گذشته
-12.903 ٪
شش ماه گذشته
-44.972 ٪
یک سال گذشته
135.99 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,408.343 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر