دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سبحان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08

حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.sobhanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 17,085,604

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 105,006

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 16,968,849

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 94,994

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,781,830 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.9 ٪
یک ماه گذشته
-15.07 ٪
سه ماه گذشته
-38.309 ٪
شش ماه گذشته
46.378 ٪
یک سال گذشته
209.925 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,580.184 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر