صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

4,899,220
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک رشد سامان
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک سامان
متولی:مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
تاریخ تاسیس:1392/12/07
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد4,970,144  (ریال)
آدرس سایت http://www.roshdfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.02
بازده ماهانه:18.73
بازده فصلی:64.53
بازده نیم سال:88.46
بازده سالانه:201.8
بازده کل:481.82
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :13.52
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-12.44