دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک رشد سامان

ضامن نقدشوندگی : بیمه سامان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک سامان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/23

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.roshdfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,019,132

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 535,435

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 13,923,640

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 464,565

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,455,204 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.18 ٪
یک ماه گذشته
-4.44 ٪
سه ماه گذشته
-32.13 ٪
شش ماه گذشته
49.03 ٪
یک سال گذشته
410.75 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,398.86 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر