صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک رشد سامان

ضامن نقدشوندگی : بیمه سامان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک سامان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/07

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.roshdfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,785,179

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 516,958

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,702,031

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 483,042

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,049,458 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.45 ٪
یک ماه گذشته
-15.09 ٪
سه ماه گذشته
-17.49 ٪
شش ماه گذشته
-39.29 ٪
یک سال گذشته
194.6 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,197.08 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر