صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک رشد سامان

ضامن نقدشوندگی : بیمه سامان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک سامان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/23

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.roshdfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,258,005

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 357,144

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,185,637

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 642,856

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,637,739 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-6.46 ٪
یک ماه گذشته
-6.09 ٪
سه ماه گذشته
1.21 ٪
شش ماه گذشته
-9.51 ٪
یک سال گذشته
-29.25 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,076.57 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر