صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

6,798,715
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک رشد سامان
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک سامان
متولی:مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
تاریخ تاسیس:1392/12/07
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد6,895,157  (ریال)
آدرس سایت http://www.roshdfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:6.77
بازده ماهانه:17.52
بازده فصلی:90.2
بازده نیم سال:130.22
بازده سالانه:273.29
بازده کل:676.63
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :13.52
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-12.44