دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نویرا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ذوب آهن نویرا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان نو ویرا

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/05/01

حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.esmf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 17,053,179

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 152,431

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 16,943,372

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 47,569

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,582,695 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.71 ٪
یک ماه گذشته
-13.74 ٪
سه ماه گذشته
-23.84 ٪
شش ماه گذشته
67.01 ٪
یک سال گذشته
318.83 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,671.51 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر