صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک دماسنج

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بورسیران

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/28

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://dsfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 17,028,365

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 51,001

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 16,903,652

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 48,999

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 862,103 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-13.33 ٪
یک ماه گذشته
-19.73 ٪
سه ماه گذشته
-18.23 ٪
شش ماه گذشته
-41.12 ٪
یک سال گذشته
139.13 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,641.99 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر