دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک دماسنج

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بورسیران

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی همیار حساب

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/20

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://dsfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 19,788,255

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 31,359

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 19,564,722

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 68,641

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 613,530 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-21.08 ٪
یک ماه گذشته
-23.21 ٪
سه ماه گذشته
-30.78 ٪
شش ماه گذشته
43.93 ٪
یک سال گذشته
272.39 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,909.08 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر