صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک توسعه ملی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/27

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://www.tmmf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 23,296,382

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 263,469

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 23,135,131

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 486,531

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,095,390 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.97 ٪
یک ماه گذشته
-10.11 ٪
سه ماه گذشته
-7.01 ٪
شش ماه گذشته
-14.36 ٪
یک سال گذشته
272.15 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,212.67 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر