صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

9,663,399
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک توسعه ملی
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک ملی ایران
متولی:مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
تاریخ تاسیس:1392/07/27
حسابرس:آرمان آروین پارس
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد9,791,088  (ریال)
آدرس سایت http://www.tmmf.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:5.01
بازده ماهانه:7.73
بازده فصلی:55.44
بازده نیم سال:79.36
بازده سالانه:237.4
بازده کل:865.99
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :21.76
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-11.37