دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک توسعه ملی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/15

حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://www.tmmf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 22,279,382

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 312,708

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 22,124,026

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 437,292

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,918,359 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.07 ٪
یک ماه گذشته
-13.61 ٪
سه ماه گذشته
-18.77 ٪
شش ماه گذشته
61.18 ٪
یک سال گذشته
353.37 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,111.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر