صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک تدبیرگران فردا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/09/09

حسابرس: تدوین و همکاران

آدرس سایت: http://farda.tadbirfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,703,016

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 191,213

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 5,663,752

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 308,787

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,082,983 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.66 ٪
یک ماه گذشته
-9.07 ٪
سه ماه گذشته
0.14 ٪
شش ماه گذشته
-3.85 ٪
یک سال گذشته
67.1 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,533.7 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر