دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک تدبیرگران فردا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری تدبیرگران فردا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/09/09

حسابرس: تدوین و همکاران

آدرس سایت: http://farda.tadbirfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 6,898,264

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 210,020

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 6,852,559

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 289,980

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,439,174 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
9.4 ٪
یک ماه گذشته
23.68 ٪
سه ماه گذشته
-4.23 ٪
شش ماه گذشته
41.63 ٪
یک سال گذشته
362.65 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,716.2 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر