صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک بورسیران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/27

حسابرس: شراکت

آدرس سایت: http://www.bifund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/19

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 249,766,770

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 12,922

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 248,048,602

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 87,078

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,205,284 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.62 ٪
یک ماه گذشته
-4.96 ٪
سه ماه گذشته
-1.75 ٪
شش ماه گذشته
0.38 ٪
یک سال گذشته
10.37 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
24,750.18 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر