دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک بورسیران

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/27

حسابرس: شراکت

آدرس سایت: http://www.bifund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 283,507,895

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 57,357

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 281,554,401

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 42,643

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 16,149,115 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.05 ٪
یک ماه گذشته
2.64 ٪
سه ماه گذشته
-14.65 ٪
شش ماه گذشته
39.33 ٪
یک سال گذشته
353.79 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
28,093.31 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر