صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

115,725,129
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک بورسیران
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بورسیران
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
تاریخ تاسیس:1388/04/27
حسابرس:شراکت
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد117,402,285  (ریال)
آدرس سایت http://www.bifund.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.2
بازده ماهانه:0.87
بازده فصلی:53.36
بازده نیم سال:77.32
بازده سالانه:323.19
بازده کل:11,495.16
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :19.48
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-10.95