دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک بانک مسکن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه بانک مسکن

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک مسکن

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16

حسابرس: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://maskanibfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,004,569

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 25,510,628

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,004,043

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 74,489,372

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 25,613,784 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.32 ٪
یک ماه گذشته
1.19 ٪
سه ماه گذشته
4.97 ٪
شش ماه گذشته
8.05 ٪
یک سال گذشته
20.51 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,247.37 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر