دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک بانک خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی همیار حساب

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/11

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://www.mebfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 22,075,856

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 264,095

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 21,930,927

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 235,905

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,791,848 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.77 ٪
یک ماه گذشته
9.12 ٪
سه ماه گذشته
-12.77 ٪
شش ماه گذشته
40.28 ٪
یک سال گذشته
378.31 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,167.45 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر