دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک بانک اقتصاد نوین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.enbankfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/09

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 4,711,882

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 136,417

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,679,132

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 363,583

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 638,313 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
8.49 ٪
یک ماه گذشته
10.01 ٪
سه ماه گذشته
-13.233 ٪
شش ماه گذشته
18.458 ٪
یک سال گذشته
266.347 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
4,575.023 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر