صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

1,012,585
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک اندیشه فردا
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
متولی:مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
تاریخ تاسیس:1392/06/06
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,016,189  (ریال)
آدرس سایت http://www.andishefardafund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:1.18
بازده ماهانه:1.24
بازده فصلی:17.9
بازده نیم سال:33.94
بازده سالانه:68.97
بازده کل:312.38
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :117.23
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-27.72