دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک اندیشه فردا

ضامن نقدشوندگی :  بانک پاسارگاد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/06

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,009,757

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 10,534,648

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,009,220

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,465,352

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,631,785 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.58 ٪
یک ماه گذشته
2.4 ٪
سه ماه گذشته
6.73 ٪
شش ماه گذشته
20.11 ٪
یک سال گذشته
56.56 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
346.41 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر