صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک اندیشه فردا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/05/23

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,066,218

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,434,581

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,065,175

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 21,565,419

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,658,430 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.26 ٪
یک ماه گذشته
7.65 ٪
سه ماه گذشته
17.54 ٪
شش ماه گذشته
36.03 ٪
یک سال گذشته
73.4 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
335.58 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق